Đăng tải các file luận án tiến sỹ của NCS Nguyễn Thanh Quang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Nguyễn Thanh Quang

Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm về tính chất cơ lý của bê tông sử dụng cốt liệu lớn tái chế từ chất thải rắn xây dựng và ứng dụng cho cột bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm

   Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

   Mã ngành:   9580201

    Download: TẠI ĐÂY