Hoạt động và đào tạo

courses

THÔNG BÁO SỐ: 53/TB-ĐHXDHN VỀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG

Từ ngày 14/02/2022: Học viên cao học trở lại học tập trung tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Chi tiết
courses

Lễ trao Quyết định Thành lập 3 đơn vị mới

Lễ trao Quyết định Thành lập 3 đơn vị mới: Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Cơ sở dữ liệu

Chi tiết
courses

THÔNG BÁO Về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 tháng 4 năm 2021 của học viên cao học tại địa điểm Đại học Xây

THÔNG BÁO Về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 tháng 4 năm 2021 của học viên cao học tại địa điểm Đại học Xây

Chi tiết