Ngắn hạn

courses

Hội thảo Quốc tế "Tương lai Kiến trúc - Kết cấu Gỗ tại Việt Nam”

Hội thảo Quốc tế "Tương lai Kiến trúc - Kết cấu Gỗ tại Việt Nam”

Chi tiết
courses

THÔNG BÁO về Hội thảo "Ứng dụng BIM trong Chuyển đổi số cho lĩnh vực Kiến trúc và Xây dựng”

THÔNG BÁO về Hội thảo "Ứng dụng BIM trong Chuyển đổi số cho lĩnh vực Kiến trúc và Xây dựng”

Chi tiết
courses

TB V/v tổ chức CT phát triển nghề nghiệp liên tục dành cho KTS và Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc (HN03)

Thông báo v/v tổ chức Chương trình phát triển nghề nghiệp liên tục dành cho kiến trúc sư và Sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc (HN03)

Chi tiết
courses

Thông báo về Chương trình Phát triển Nghề nghiệp liên tục dành cho Kiến trúc sư (CPD02) bằng hình thức trực tuyến

Thông báo về Hội thảo "Kiến trúc công cộng trong bối cảnh đô thị hóa tại Việt Nam” thuộc Chương trình Phát triển Nghề nghiệp liên tục lĩnh vực kiến trúc bằng hình thức trực tuyến

Chi tiết
courses

Thay đổi lịch Tập huấn kiến thức và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc (lớp HN01)

Thay đổi lịch Tập huấn kiến thức và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc

Chi tiết
courses

Thông báo Mở khóa học "Tập huấn kiến thức và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc"

Công nhận Trường Đại học Xây dựng là cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Chi tiết