Quy chế đào tạo Tiến sĩ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải quy chế đào tạo Tiến sĩ theo quyết định 281 /QĐ-ĐHXD-SĐH ngày 11/3 /2014 của của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng

DOWNLOADTẠI ĐÂY