Sơ đồ tổ chức

Nhân sự

Trưởng khoa

PGS.TS Nguyễn Bình Hà

Phụ trách chung, công tác đào tạo tiến sỹ (từ cấp cơ sở), đào tạo thạc sỹ, đào tạo ngắn hạn.

Email: ngbinhha@nuce.edu.vn

 

 

Phó trưởng khoa

PGS.TS. Nguyễn Hùng Phong

Phụ trách đào tạo tiến sỹ (đến trước bảo vệ cấp Cơ sở), quản lý chương trình giáo trình, tài liệu sau đại học và các công việc khác do Trưởng khoa phân công.

Email: phongnh@nuce.edu.vn

 

 

Chuyên viên:

ThS. Vũ Anh Dũng

Phụ trách công tác đối ngoại và phát triển các chương trình đào tạo và các công việc khác do Trưởng khoa phân công.

Email: dungva@nuce.edu.vn

 

 

Chuyên viên

ThS. Bùi Bảo Vân

Quản lý các công việc đào tạo NCS, và các công việc khác do Trưởng khoa phân công.

Email: vanbb@nuce.edu.vn

 

 

Chuyên viên:

KS. Nguyễn Thị Tuyết

Giáo vụ khoa và quản lý học viên bậc thạc sỹ các ngành : KT Xây dựng công trình Dân dụng và CN; Kiến Trúc ; KT XDCT Giao thông – Xây dựng Đường Ô tô và đường thành phố ; Kỹ thuật XD CT Biển ; Kỹ Thuật XD Công trình Thủy; Các học viên nước ngoài, Công tác tuyển sinh, và các công việc khác do Trưởng khoa phân công.

Email : tuyetnt1@nuce.edu.vn

 

 

Chuyên viên:

CN Bùi Hương Liên

 

Giáo vụ khoa và quản lý học viên bậc thạc sỹ các ngành : KT Vật liệu ; KT Cơ sở Hạ tầng ; KT Môi trường ; KT cơ khí; Địa kỹ thuật. Công tác tuyển sinh, và các công việc khác do Trưởng khoa phân công.

Quản lý cơ sở vật chất

Email: lienbh@nuce.edu.vn

 

 

 

Chuyên viên:

CN Trần Văn Linh

Chuyên viên phụ trách công tác tuyển sinh bậc thạc sỹ.

Giáo vụ khoa và quản lý học viên bậc thạc sỹ ngành : KT XDCT Giao thông – Xây dựng Cầu Hầm và các công việc khác do Trưởng khoa phân công.

Quản lý cơ sở vật chất

Email: linhtv@nuce.edu.vn

 

 

 

Chuyên viên:

CN Nguyễn Thị Hương

Giáo vụ khoa và quản lý học viên bậc thạc sỹ ngành Quản lý Xây dựng. Công tác tuyển sinh, Theo dõi liên kết đào tạo với nước ngoài do Việt Nam cấp bằng, và các công việc khác do Trưởng khoa phân công

Email: huongnt6@nuce.edu.vn

 

 

Chuyên viên:

CN Nguyễn Vân Anh

 

Công tác đào tạo ngắn hạn, và các công việc khác do Trưởng khoa phân công.

Email: anhnv2@nuce.edu.vn

 

 

Chuyên viên:

ThS Trương Diễm My

Công tác đào tạo ngắn hạn, và các công việc khác do Trưởng khoa phân công.

Email: mytd@nuce.edu.vn

 

 

 

Liên hệ:

· Phòng 204 nhà A1, 55 đường Giải phóng Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

· Điện thoại: 024.38691832;

· Email: sdh@nuce.edu.vn

· Website: http://sdh.nuce.edu.vn/