TB V/v tổ chức CT phát triển nghề nghiệp liên tục dành cho KTS và Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc (HN03)

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Chương trình phát triển nghề nghiệp liên tục dành cho kiến trúc sư

và Sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc (HN03)

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ/BXD ngày 5/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc công nhận Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo tổ chức Chương trình phát triển nghề nghiệp liên tục dành cho kiến trúc sư (Continuing Professional Development - CPD) và Sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc, năm 2022.

1. Mục đích

- Sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

- Cập nhật, nâng cao kiến thức, tích lũy điểm hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) của kiến trúc sư.

2. Đối tượng

- Chương trình phát triển nghề nghiệp liên tục dành cho kiến trúc sư đang hành nghề trong lĩnh vực dịch vụ kiến trúc.

- Sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc: dành cho các cá nhân có nhu cầu xin cấp mới chứng chỉ hành nghề kiến trúc, có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc, có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm.

3. Chỉ tiêu đào tạo và chứng nhận

- Số lượng học viên: Khoảng 100 học viên/lớp

- Hoàn thành chương trình CPD và Sát hạch, học viên được cấp:

+ Chứng nhận “Tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của Kiến trúc sư hành nghề”;

+ Chứng nhận “Kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc”(đối với học viên đạt yêu cầu sát hạch).

4. Nội dung chương trình

- Cung cấp các thông tin liên quan đến nội dung của Luật Kiến trúc và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ, bám sát yêu cầu hành nghề kiến trúc tại Việt Nam;

- Cung cấp các kiến thức cơ bản trong nội dung các hoạt động nghề nghiệp và bổ sung hoàn thiện kiến thức về pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp kiến trúc và quy tắc ứng xử cần có khi hành nghề kiến trúc;

- Tập huấn theo bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc ở 4 lĩnh vực: Kinh nghiệm nghề nghiệp; Kiến thức pháp luật; Kiến thức chuyên môn và Quy tắc ứng xử nghề nghiệp phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

- Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc.

5. Thời gian và hình thức tổ chức:

5.1. Chương trình phát triển nghề nghiệp liên tục dành cho kiến trúc sư:

- Chủ đề: Tập huấn kỹ năng hành nghề kiến trúc

- Thời gian: Ngày 12/11/2022

- Số điểm tích lũy: 1,6 điểm

- Hình thức tổ chức:

+ Trực tiếp tại: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

+ Trực tuyến qua công cụ Zoom Meeting đối với cá nhân ở tỉnh thành khác

5.2. Sát hạch phục vụ cấp mới chứng chỉ hành nghề kiến trúc

- Thời gian sát hạch: Ngày 13/11/2022

- Hình thức sát hạch: Trực tiếp tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (bao gồm thi trắc nghiệm và thi vấn đáp).

6. Lệ phí

- Lệ phí: 1.200.000 đồng/người

- Lệ phí nộp bằng 2 cách:

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo (Phòng 204 nhà A1) – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

+ Nộp vào Tài khoản: 116000162290 tại Ngân hàng Vietinbank Hai Bà Trưng

Tên tài khoản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Nội dung ghi rõ: HọTênHV-Số điện thoại-LớpTậpHuấn

VD: NguyenVanA-0999999999-HN03

* Cá nhân đã đăng ký đầy đủ thông tin và thanh toán phí tham dự trước ngày 9/11/2022 sẽ nhận được ID và Password phòng học ZoomMeeting, Thông báo chi tiết về nhóm thi và các trình tự thi qua email. Thời gian có thể điều chỉnh để đảm bảo quy định an toàn chống dịch Covid-19. Lịch học thay đổi và địa điểm sẽ được thông báo trên website http://sdh.nuce.edu.vn và gửi đến email của các học viên.

7. Đăng ký tham gia khóa học

- Đăng ký online và in đơn tại địa chỉ http://sdh.nuce.edu.vn/dang-ky-ngan-han. Nộp đơn (đã ký) về Phòng Quản lý đào tạo – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

* Liên hệ

- Ms. Trương Diễm My – Phòng Quản lý đào tạo – 094.687.9669

- Mr. Lê Nam Phong – Khoa Kiến trúc và Quy hoạch – 086.866.5488

- Email: mytd@huce.edu.vn

 

Xem thông báo: TẠI ĐÂY

Xem lịch học và sát hạch: TẠI ĐÂY