CHÚC MỪNG 19 TIẾN SỸ VÀ 662 THẠC SỸ

CHÚC MỪNG 19 TIẾN SỸ VÀ 662 THẠC SỸ!

Ngày 25/4/20201 Trường ĐHXD đã tổ chức lễ trao bằng để vinh danh 19 tiến sỹ và 662 thạc sỹ, dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ.

https://anhsieuviet.com/image/KqASH
https://anhsieuviet.com/image/KqVRw
https://anhsieuviet.com/image/KgYEF
https://anhsieuviet.com/image/KqTkO
https://anhsieuviet.com/image/Kq1ZA
https://anhsieuviet.com/image/KqveV
https://anhsieuviet.com/image/Kqq1e
https://anhsieuviet.com/image/KqF44

PS: Chúng tôi đã upload toàn bộ ảnh từ 3 máy vào google drive các bạn có thể download ảnh từ các đường link sau:

Đây là đường link thẻ ảnh 1: https://drive.google.com/.../18Td6waCPhBIauLuVzTk2mnjQE13....

Link 12: https://drive.google.com/.../1nTrhXy4IqHw5zUdGhCQM3Vth...

Link 2: https://drive.google.com/.../1ZhuysOcJW5yMh5P_on--9hlr...

Link 3: https://drive.google.com/.../1KAknGMbItiNl9Ho7pLmztUsKeq...