Đăng tải các file luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Phương Chi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS Lê Thị Phương Chi

Đề tài: Ứng dụng hình học Fractal trong thiết kế tổ hợp kiến trúc tại Việt Nam

   Chuyên ngành: Kiến trúc

   Mã ngành:   9580101

    Download: TẠI ĐÂY