Đăng tải các file luận án TS của NCS SYKHAMPHA Vongchith

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS SYKHAMPHA Vongchith

Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu lực nén lệch tâm của cột bê tông cốt thép sử dụng tro bay nhà máy thủy điện Hongsa - CHDCND Lào

   Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

   Mã ngành: 9580201

 

  DOWNLOAD: Tại đây