Đăng tải các file luận án TS của NCS Đỗ Thị Phượng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS Đỗ Thị Phượng

Đề tài: Nghiên cứu bê tông chịu nhiệt sử dụng cốt liệu tro xỉ nhiệt điện, xi măng poóclăng và các phụ gia khoáng mịn

   Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu

   Mã ngành:   9520309

    Download: TẠI ĐÂY