Đăng tải các file luận án TS của NCS Hàn Ngọc Đức

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS Hàn Ngọc Đức

Đề tài: Dầm liên hợp thép bê tông với tiết diện dầm thép chìm trong bản sàn bê tông

   Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

   Mã ngành:   958020

    Download: TẠI ĐÂY