Đăng tải các file luận án TS của NCS Phạm Sỹ Đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Phạm Sỹ Đồng

Đề tài: Nghiên cứu chế tạo bê tông cốt sợi chất lượng siêu cao hàm lượng tro bay lớn sử dụng cho kết cấu công trình ở Việt Nam

Ngành: Kỹ thuật Vật liệu

Mã ngành:   9520309                  

DOWNLOADTẠI ĐÂY