Đăng tải các file luận án TS của NCS Lê Ngọc Lan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS Lê Ngọc Lan

Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử uốn của dầm bê tông nhẹ sử dụng cốt liệu nhẹ tái chế từ phế thải phá dỡ công trình xây dựng

   Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng 

   Mã ngành:   9580201

    Download: TẠI ĐÂY