Đăng tải các file luận án TS của NCS Phạm Văn Thành

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Phạm Văn Thành

Đề tài: Quản lý phát triển đô thị gắn với tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Ninh

Ngành: Quản lý xây dựng

Mã ngành:   9.58.03.02

DOWNLOADTẠI ĐÂY