Đăng tải các file luận án TS của NCS Vũ Thành Quang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS Vũ Thành Quang

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng do co ngót và từ biến đến mất mát ứng suất trước của dầm cầu bê tông Geopolymer ứng suất trước chế tạo tại Việt Nam

   Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Xây dựng Cầu hầm

   Mã ngành:   9580205-1

 

   DOWNLOAD: TẠI ĐÂY