Thay đổi lịch Tập huấn kiến thức và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc (lớp HN01)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  6  tháng  7  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Thay đổi lịch Tập huấn kiến thức và thi sát hạch

cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc

                                                               

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trong nước, Trường Đại học Xây dựng thông báo thay đổi lịch Tập huấn kiến thức và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc tại trường Đại học Xây dựng (lớp HN01) như sau:

 

Thời gian, địa điểm:

- Tập huấn: Ngày 16, 17 tháng 7 năm 2021

(Buổi sáng: Từ 8h15 – 11h30; Buổi chiều: Từ 13h15 – 17h00.)

- Thi sát hạch: Ngày 18 tháng 7 năm 2021

       (Thí sinh có mặt tại địa điểm thi lúc 7h30)

- Địa điểm: Phòng 11 nhà H3 – Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

       (Trường sẽ tổ chức tập huấn trực tuyến trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp).

 

Mọi thắc mắc liên hệ:

Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Xây dựng

Phòng 204, nhà A1 số 55 đường Giải phóng, Hà Nội.

Ms. Trương Diễm My – Khoa ĐT Sau đại học – 094.687.9669

Mr. Lê Nam Phong – Khoa Kiến trúc và Quy hoạch – 086.866.5488

Email: ctdtnangcao.sdh@nuce.edu.vn

Thông tin chi tiết có thể tham khảo tạiWebsite: http://sdh.nuce.edu.vn./.

 

Nơi nhận:                                                  

- BGH (để báo cáo);

- SĐH, HTQT, Khoa KT&QH;

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS.TS Phạm Xuân Anh