Thông báo Mở khóa học "Tập huấn kiến thức và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc"

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ/BXD ngày 5/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc công nhận Trường Đại học Xây dựng là cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

Trường Đại học Xây dựng thông báo mở khóa học “Tập huấn kiến thức và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc”.

1. Mục đích

       - Cập nhật, nâng cao kiến thức và sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

- Tích lũy điểm hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục (Continuing Professional Development - CPD) của kiến trúc sư.

2. Đối tượng

Kiến trúc sư hành nghề trong lĩnh vực dịch vụ kiến trúc bao gồm:

- Thiết kế kiến trúc công trình;

- Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị;

- Thiết kế kiến trúc cảnh quan;

- Thiết kế nội thất;

- Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công trình;

- Đánh giá kiến trúc công trình;

- Thẩm tra thiết kế kiến trúc.

3. Chỉ tiêu đào tạo và chứng nhận

- Số lượng học viên: Khoảng 100 học viên/lớp

- Kết thúc khóa học, học viên được cấp:

+ Chứng nhận “Tham gia hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của Kiến trúc sư hành nghề”;

+ Chứng nhận “Đạt kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc”(nếu học viên đạt yêu cầu sát hạch).

4. Nội dung chương trình

- Tập huấn về Kinh nghiệm nghề nghiệp;

- Tập huấn về Kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề;

- Tập huấn về Kiến thức chuyên ngành về Kiến trúc;

- Tập huấn về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp;

- Tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc (bao gồm thi trắc nghiệm và thi vấn đáp).

5. Thời gian và kinh phí

- Thời gian: 03 ngày/khóa học

Trong đó: 02 ngày Tập huấn các nội dung về phát triển nghề nghiệp liên tục và kiến thức liên quan sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Mỗi ngày học được tính 1,6 điểm Continuing Professional Development (CPD) theo quy định.

- Học phí:1.000.000đ/01 học viên (Một triệu đồng)

6. Kế hoạch tổ chức

- Tại Trường Đại học Xây dựng, 55 Giải Phóng, Hà Nội (Lớp HN01), thời gian đăng ký trước ngày 5/7/2021, thời gian học từ ngày 9 - 11/7/2021.

- Tại Thành phố Đà Nẵng (Lớp ĐN01), thời gian đăng ký trước ngày 12/7/2021, thời gian học từ ngày 16 - 18/7/2021.

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh (Lớp SG01), thời gian đăng ký trước ngày 19/7/2021, thời gian học từ ngày 23 - 25/7/2021.

- Tại Thành phố Cần Thơ (Lớp CT01), thời gian đăng ký trước ngày 19/7/2021, thời gian học từ ngày 23 - 25/7/2021.

- Tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Lớp QN01), thời gian đăng ký trước ngày 26/7/2021, thời gian học từ ngày 30/7 - 1/8/2021.

(Thời gian có thể điều chỉnh để đảm bảo quy định an toàn chống dịch Covid-19. Lịch học thay đổi và địa điểm sẽ được thông báo trên website http://sdh.nuce.edu.vn và gửi đến email của các học viên).

7. Đăng ký tham gia khóa học

- Đăng ký online và in đơn tại địa chỉ http://sdh.nuce.edu.vn/dang-ky-ngan-han. Nộp đơn (đã ký) về Khoa Đào tạo Sau Đại học – Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

      - Học phí nộp bằng 2 cách:

+ Nộp trực tiếp tại Khoa Đào tạo Sau Đại học – Trường Đại học Xây dựng

+ Nộp vào Tài khoản: 116000162290 tại Ngân hàng Vietinbank Hai Bà Trưng

Tên tài khoản: Trường Đại học Xây dựng

Nội dung ghi rõ: HọTênHV-NgàyThángNămSinh-LớpTậpHuấn

VD: NguyenVanA-01021990-HN01

* Liên hệ

- Ms. Trương Diễm My – Khoa ĐT Sau đại học – 094.687.9669

- Mr. Lê Nam Phong – Khoa Kiến trúc và Quy hoạch – 086.866.5488

- Email: ctdtnangcao.sdh@nuce.edu.vn

 

Download Thông báo: TẠI ĐÂY