Thông báo thay đổi lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt tháng 5 năm 2021 (Thông báo số 2)

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

THÔNG BÁO

Thay đổi lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt tháng 5 năm 2021

(Thông báo số 2)

                                                               

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trong nước;

Trường Đại học Xây dựng thông báo thay đổi lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 (tháng 5 năm 2021) như sau:

 

I. THỜI GIAN,  ĐỊA ĐIỂM THI

Địa điểm thi: Trường Đại học Xây dựng

Thời gian thi: Ngày28, 29tháng 05 năm 2021

    • Ngày 28/05/2021: Chiều: Tập trung TS; Thi ngoại ngữ (Đọc, Viết, Nghe hiểu, Nói)
    • Ngày 29/05/2021: Sáng: Thi môn cơ bản; Chiều: Thi môn cơ sở

Mọi thắc mắc liên hệ:

Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Xây dựng-Phòng 204, nhà A1 số 55 đường Giải phóng, Hà Nội. Điện thoại: (024) 22404010; Email: sdh@nuce.edu.vn;

Thông tin chi tiết có thể tham khảo tạiWebsite: http://sdh.nuce.edu.vn./.