Thông báo Thay đổi lịch thi tuyển sinh, xét tuyển trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt tháng 5 năm 2021 (Thông báo số 3)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

THÔNG BÁO

 

Thay đổi lịch thi tuyển sinh, xét tuyển trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

đợt tháng 5 năm 2021

(Thông báo số 3)

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trong nước;

Trường Đại học Xây dựng thông báo thay đổi thời gian thi tuyển sinh, xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 (tháng 5 năm 2021) như sau:

      Địa điểm thi: Trường Đại học Xây dựng

Thời gian thi/xét tuyển:

Trình độ Thạc sĩ: Thi ngày 25, 26tháng 6 năm 2021

    • Ngày 25/6/2021: Chiều: Tập trung TS; Thi ngoại ngữ (Đọc, Viết, Nghe hiểu, Nói)
    • Ngày 26/6/2021: Sáng: Thi môn cơ bản; Chiều: Thi môn cơ sở

Trình độ Tiến sĩ: Xét tuyển ngày 28 tháng 6 năm 2021

Trân trọng thông báo./.