Thông báo V/v Phát bằng Tiến Sỹ, Thạc sỹ

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v Phát bằng Tiến Sỹ, Thạc sỹ

Kính gửi: Các tân Tiến sỹ, Thạc sỹ

Trường Đại học Xây dựng long trọng tổ chức lễ Phát bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ.

Thời gian tổ chức: 08h’30, Ngày 25/04/2021 (Chủ nhật).

 (08h’30 Khoa ĐTSĐH sẽ xác nhận lần cuối danh sách các tân Tiến sỹ, tân Thạc sỹ tới nhận bằng tại hội trường G3 bằng cách điểm danh theo vị trí chỗ ngồi. Ai vắng mặt sẽ không được lên nhận bằng)

Địa điểm: Hội trường G3, Trường Đại học Xây dựng.

Các tân Tiến sỹ, tân thạc sỹ cần hoàn thành các thủ tục quy định đã thông báo để được nhận bằng  tốt nghiệp.

Sơ đồ hội trường G3 xem: TẠI ĐÂY

Vị trí chỗ ngồi xem: TẠI ĐÂY

Trân trọng ./.