Đăng tải các file luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Kim Anh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                 Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS Đỗ Kim Anh

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu màng tới cơ chế phá hủy của kết cấu sàn phẳng bê tông cốt thép có mũ cột khi mất cột biên

    Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng

    Mã ngành:   9580201

 

    DOWNLOAD: TẠI ĐÂY