Đăng tải các file luận án TS của NCS Daravong Sinthavone

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

               Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS DARAVONG SINTHAVONE

Đề tài: Spatial structure for development in the vicinity of Laos-China high-speed railway stations (Cấu trúc không gian phát triển xung quanh ga đường sắt cao tốc Lào - Trung)

   Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

   Mã ngành:   9580105 

 

   DOWNLOAD: TẠI ĐÂY