THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CẤP TRƯỜNG CHO: NCS DARAVONG SINTHAVONE

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho:

NCS Daravong Sinthavone

Đề tài: Spatial structure for development in the vicinity of Laos-China high-speed railway stations (Cấu trúc không gian phát triển xung quanh ga đường sắt cao tốc Lào - Trung)

Người hướng dẫn khoa học:  

1.    TS. Lê Quỳnh Chi

2.    TS. Nguyễn Cao Lãnh

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị -  Mã ngành: 9580105

Thời gian: 8h30 ngày 17 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Tầng 1 Phòng họp nhà G3

      Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55, Đường Giải phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web http://sdh.huce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Phòng Quản lý Đào tạo.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

                                                TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI