Đăng tải các file luận án TS của NCS Ngô Quý Tuấn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS Ngô Quý Tuấn

Đề tài: Nghiên cứu ứng xử uốn dầm cầu dự ứng lực sử dụng bê tông chất lượng siêu cao (UHPC) trong điều kiện Việt Nam

   Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Chuyên ngành Xây dựng Cầu hầm

   Mã ngành:   9580205-1

 

  DOWNLOAD: TẠI ĐÂY