Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Thị Ngân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Nguyễn Thị Ngân

Đề tài:     NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG SÂN BAY BẰNG THIẾT BỊ GIA TẢI ĐỘNG

Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

Mã ngành:   9580205-2

DOWNLOADTẠI ĐÂY