Đăng tải các file luận án TS của NCS Đoàn Xuân Quý

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Đoàn Xuân Quý

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng ứng xử sau đàn hồi của dầm nối tới sự làm việc chịu xoắn của kết cấu lõi nửa kín trong nhà nhiều tầng bê tông cốt thép

    Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

    Mã ngành:   9580201

 

    DOWNLOAD: TẠI ĐÂY