Đăng tải các file luận án TS của NCS Hoàng Vân Giang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS Hoàng Vân Giang

Đề tài: Quản lý vận hành nhà chung cư cao tầng thương mại của doanh nghiệp quản lý vận hành trên địa bàn thành phố Hà Nội

   Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng

   Mã ngành:   9580302

 

   DOWNLOAD: TẠI ĐÂY