Đăng tải các file luận án TS của NCS Ngô Kim Tuân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS Ngô Kim Tuân

Đề tài: Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng thoát nước sử dụng cốt liệu tái chế từ phế thải xây dựng

   Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu

   Mã ngành:   9520309

 

  DOWNLOAD: TẠI ĐÂY