Đăng tải các file luận án TS của NCS Ngô Lâm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Ngô Lâm

Đề tài:     Nghiên cứu các đặc trưng kháng cắt của bê tông nhựa dùng làm tầng mặt cho kết cấu áo đường ô tô

  Chuyên ngành: Xây dựng đường ôtô và đường thành phố

   Mã ngành:   9580205-2

 

Download: TẠI ĐÂY