Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Thành Hưng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Nguyễn Thành Hưng

Đề tài:     Kiến tạo tính hấp dẫn không gian khu đô thị mới ở Hà Nội

   Chuyên ngành: Kiến trúc

   Mã ngành:   9580101

 

DOWNLOAD: TẠI ĐÂY