Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Văn Đồng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Nguyễn Văn Đồng

Đề tài:     Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng thoát nước, ứng dụng trong công trình giao thông

   Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu

   Mã ngành:   9520309

 

  DOWNLOAD: TẠI ĐÂY