Đăng tải các file luận án TS của NCS Phạm Thị Ngọc Thu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

                 Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Phạm Thị Ngọc Thu

Đề tài:      Đánh giá khả năng chịu lửa của các cấu kiện thép chịu lực được bọc bảo vệ ứng dụng cho các công trình nhà tại Việt Nam

   Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

   Mã ngành:   9580201

 

   Download: TẠI ĐÂY