Đăng tải các file luận án TS của NCS Phạm Quang Đạo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

               Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Phạm Quang Đạo

Đề tài:     Nghiên cứu sự làm việc của dầm bê tông cốt thép sử dụng tro bay và xỉ lò cao làm chất kết dính geopolymer

   Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

   Mã ngành:   9580201

 

  Download: TẠI ĐÂY