Đăng tải các file luận án TS của NCS Phan Minh Tuấn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Phan MinhTuấn

Đề tài:Nghiên cứu sự làm việc chịu uốn của dầm bê tông cốt hỗn hợp thép và polyme cốt sợi thủy tinh

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 9580201

 

Download: TẠI ĐÂY