Đăng tải các file luận án TS của NCS Trần Hoài Sơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS Trần Hoài Sơn

Đề tài: Nghiên cứu xử lý nước thải bằng hệ lọc cải tiến ứng dụng vật liệu tái chế từ chất thải rắn xây dựng

   Chuyên ngành: Công nghệ môi trường nước và nước thảiKỹ thuật môi trường

   Mã ngành:   9520320-2

 

    DOWNLOAD: TẠI ĐÂY