Đăng tải các file luận án TS của NCS Vũ Thị Hương Lan SAU BẢO VỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sĩ đã hoàn thiện chỉnh sửa sau bảo vệ của

NCS Vũ Thị Hương Lan

Đề tài: Thích ứng bản địa trong quy hoạch và kiến trúc đô thị Sa Pa

   Chuyên ngành: Kiến trúc

   Mã ngành:   9580101

 

   DOWNLOAD: TẠI ĐÂY