Danh sách điểm thí sinh dự thi bậc đào tạo Thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO 

 

Danh sách điểm các thí sinh thi bậc đào tạo Thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2021 xem: TẠI ĐÂY

 

Trân trọng thông báo./.