THÔNG BÁO Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt tháng 12 năm 2021 (Thông báo số 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt tháng tháng 12 năm 2021

(Thông báo số 1)

                                                               

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021;

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 (tháng 12) năm 2021 như sau:

 1. CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

TT

Mã số

Ngành – Chuyên ngành

 
 

1

8580201-1

Kỹ thuật xây dựng – Kết cấu công trình

 

2

8580201-2

Kỹ thuật xây dựng - Quản lý công trình

 

3

8580101-1

Kiến trúc – Kiến trúc

 

4

8580101-2

Kiến trúc – Quản lý và phát triển không gian đô thị

 

5

8580205-1

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - XD cầu hầm

 

6

8580205-2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - XD đường ô tô & ĐTP

 

7

8580302-1

Quản lý xây dựng - Kinh tế XD

 

8

8580302-2

Quản lý xây dựng - QL dự án XD

 

9

8580302-3

Quản lý xây dựng - QL đô thị

 

10

8520320

Kỹ thuật môi trường

 

11

8580210-1

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng - Cấp thoát nước

 

12

8580210-2

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng - QL hạ tầng kỹ thuật

 

13

8520309

Kỹ thuật vật liệu

 

14

8580211

Địa kỹ thuật xây dựng

 

15

8580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

 

16

8580203

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

 

17

8520103

Kỹ thuật cơ khí

 

18

8460112

Toán ứng dụng

 

 

 

 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
 1. Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. Các trường hợp khác, thí sinh phải nộp bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm để Khoa chuyên ngành xem xét trình Hiệu trưởng quyết định nội dung kiến thức học bổ sung. Khoa Đào tạo Sau Đại học và các Khoa chuyên ngành tổ chức học và đánh giá kết quả phần nội dung kiến thức học bổ sung trước khi dự tuyển;
 2. Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Xây dựng cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Quy chế kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

d) Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt;

 1. Có đủ sức khoẻ để học tập.
 2. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.
 1. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
 1. Đơn xin dự thi (theo mẫu);
 2. Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm; đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội không cần nộp bằng và bảng điểm. Nếu thí sinh dự thi theo văn bằng 2 thì phải có bằng và bảng điểm văn bằng 1. Đối với các thí sinh không thuộc diện ngành phù hợp phải có kết quả học bổ sung kiến thức;
 3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ về năng lực ngoại ngữ theo quy định tại mục II.2.
 4. Bản lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan chủ quản hay chính quyền địa phương (nếu là thí sinh tự do);
 5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập của bệnh viện đa khoa cấp quận, huyện trở lên;
 6. Công văn cử đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định nhân sự; hay bản khai về kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi (trừ trường hợp sinh viên mới ra trường).
 1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH (đợt 2 năm 2021):  450 học viên
 2. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

Xét tuyển bằng hình thức trực tiếp (trường hợp đặc biệt trường sẽ thực hiện bằng hình thức trực tuyến).

 1. THỜI GIAN NHẬN, NỘP HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN
 1. Thí sinh phải đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên website http://sdh.nuce.edu.vn từ ngày 05/11/2021. Sau khi đã được xác nhận đăng ký thành công, thí sinh download các mẫu hồ sơ trên trang web và in đơn xin dự tuyển trực tiếp từ trang web.
 2. Đăng ký học bổ sung kiến thức (nếu cần): từ ngày 08/11/2021đến ngày 15/11/2021. Khi phải học bổ sung kiến thức thí sinh cần mang Bằng tốt nghiệp Đại học và Bảng điểm có công chứng liên hệ trực tiếp với Khoa Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội để xác định các môn và kế hoạch học bổ sung, chuyển đổi kiến thức. Học bổ sung kiến thức: từ ngày 15/11/2021đến ngày 25/12/2021.
 3. Nộp hồ sơ: từ ngày 01/12/2021 đến ngày 20/12/2021. Hồ sơ có thể gửi theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp về Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 4. Thời gian xét tuyển: 27/12/2021 ~ 29/12/2021.
 5. Thời gian công bố kết quả: tháng 31/12/2021.

VII. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo: 18 tháng.

Học phí, các chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu sinh trong quá trình học tập (nếu có) theo quy định của nhà nước, của Trường.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, NHẬN VÀ NỘP HỒ SƠ

 1. Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phòng 204, nhà A1, số 55 Đường Giải phóng, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3869 1832;
 2. Email: sdh@nuce.edu.vn
 3. Thông tin chi tiết có thể tham khảo tạiWebsite: http://sdh.nuce.edu.vn./.

DOWNLOAD THÔNG BÁO: TẠI ĐÂY