Thông báo phát bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2022

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
                     PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 
                             THÔNG BÁO TRAO BẰNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ - Đợt tháng 6 năm 2022

                              Xem toàn văn thông báo: TẠI ĐÂY