Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Khóa Tháng 05/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Khóa Tháng 05/2021

 

  1. Chuyên ngành đào tạo (19 chuyên ngành)
  2. Hình thức, Thời gian và Địa điểm đào tạo

Thời gian và hình thức đào tạo theo Chương III của Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sỹ ban hành theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Học phí, các chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu sinh trong quá trình học tập (nếu có) theo quy định của nhà nước, của Trường.

Địa điểm: Đại học Xây dựng

  1. Điều kiện dự thi

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sỹ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sỹ.

2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục II, Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếngViệt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoàihoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo.

5. Người dự tuyển cần có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển (kể từ khi tốt nghiệp đại học, tính từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp, đến ngày đăng ký dự tuyển)[N1] trừ trường hợp tốt nghiệp loại giỏi.

6. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của trường.

 


[N1]DD6.3 QĐ 02/2001

  1. Hồ sơ dự tuyển (Chi tiết xem toàn văn thông báo đính kèm)
  2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
  3. Thời gian dự định xét tuyển: 17/5/2021 ~ 19/5/2021
  4. Thời gian, địa chỉ liên hệ, nhận và nộp hồ sơ
  5. Nhận mẫu hồ sơ: Từ ngày 20/01/2021 đến ngày 20/3/2021.
  6. Nộp hồ sơ: Từ ngày 28/3/2021đến ngày 20/3/2021.

 

Thông tin chi tiết xem toàn văn Thông báoTẠI ĐÂY

Đăng ký trực tuyến: TẠI ĐÂY