Tin tức

courses

THÔNG BÁO SỐ: 53/TB-ĐHXDHN VỀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRUNG TẠI TRƯỜNG

Từ ngày 14/02/2022: Học viên cao học trở lại học tập trung tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Chi tiết
courses

Đăng tải các file luận án TS của NCS Lê Văn Tuấn

Đăng tải các file luận án TS của NCS Lê Văn Tuấn

Chi tiết
courses

Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Thị Minh Thùy

Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Thị Minh Thùy

Chi tiết
courses

Đăng tải các file luận án Tiến sỹ của NCS Lê Thanh Hải

Đăng tải các file luận án Tiến sỹ của NCS Lê Thanh Hải

Chi tiết
courses

Thông báo về Chương trình Phát triển Nghề nghiệp liên tục dành cho Kiến trúc sư (CPD02) bằng hình thức trực tuyến

Thông báo về Hội thảo "Kiến trúc công cộng trong bối cảnh đô thị hóa tại Việt Nam” thuộc Chương trình Phát triển Nghề nghiệp liên tục lĩnh vực kiến trúc bằng hình thức trực tuyến

Chi tiết
courses

Đăng tải các file luận án TS của NCS Trần Quốc Cường

Đăng tải các file luận án TS của NCS Trần Quốc Cường

Chi tiết
courses

Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Thành Hưng

Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Thành Hưng

Chi tiết
courses

Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Thu Hương

Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Thu Hương

Chi tiết
courses

Lễ trao Quyết định Thành lập 3 đơn vị mới

Lễ trao Quyết định Thành lập 3 đơn vị mới: Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Cơ sở dữ liệu

Chi tiết
courses

Đăng tải các file luận án TS của NCS Phạm Thị Ngọc Thu

Đăng tải các file luận án TS của NCS Phạm Thị Ngọc Thu

Chi tiết
courses

THÔNG BÁO Xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2021 (Thông báo số 1)

THÔNG BÁO Xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2021 (Thông báo số 1)

Chi tiết