Tin tức

courses

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Khóa Tháng 06/2020

Thời gian và hình thức đào tạo theo Chương III của Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sỹ ban hành theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết
courses

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt tháng 05/2021

Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo. Đào tạo theo học chế tín chỉ thời gian 18 tháng. Địa điểm: - Đại học Xây dựng – TP. Hà Nội

Chi tiết
courses

150 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã công bố danh sách các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định.

Chi tiết
courses

Trường ĐHXD đạt chuẩn đại học nghiên cứu 4 sao

Ngày 04/11/2020, Hệ thống Đối sánh Chất lượng Giáo dục đại học UPM đã công bố kết quả đối sánh, gắn sao cho Trường Đại học Xây dựng. Theo đó, Trường Đại học Xây dựng nhận được đánh giá 4 sao trên mức tối đa 5 sao về tổng thể các mặt hoạt động của nhà trường theo chuẩn đại học định hướng nghiên cứu.

Chi tiết
courses

THÔNG BÁO Về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 tháng 4 năm 2021 của học viên cao học tại địa điểm Đại học Xây

THÔNG BÁO Về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 tháng 4 năm 2021 của học viên cao học tại địa điểm Đại học Xây

Chi tiết
courses

Đăng tải các file luận án TS của NCS Phan Minh Tuấn

Đăng tải các file luận án TS của NCS Phan Minh Tuấn

Chi tiết
courses

Đăng tải các file luận án TS của NCS Phạm Quang Đạo

Đăng tải các file luận án TS của NCS Phạm Quang Đạo

Chi tiết
courses

Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Tấn Vinh

Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Tấn Vinh

Chi tiết
courses

Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Mạnh Hùng

Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Mạnh Hùng

Chi tiết
courses

Các Chiến lược Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm Hàng đầu!

Neque et excepturi aspernatur. A vero tenetur aspernatur et quo velit dolores. Rerum odit voluptatem illum velit assumenda quod sunt. Autem molestias modi omnis.

Chi tiết
courses

Bạn sẽ chọn công ty nào?

Aperiam numquam est odio. Eum ipsam non sunt eaque iusto voluptatem. Explicabo qui doloribus excepturi eos commodi voluptas. Iure aut corrupti voluptatem illo dolorem aut.

Chi tiết
courses

Đăng tải các file luận án TS của NCS Đặng Việt Dũng

Đăng tải các file luận án TS của NCS Đặng Việt Dũng

Chi tiết